ÚVOD

Firma Chodovské technicko-ekologické služby s.r.o. byla založena na sklonku roku 2000 Městem Chodov jako nástupce příspěvkové organizace Technické služby Chodov. K 1.1.2001 převzala všechny obchodní a pracovněprávní závazky příspěvkové organizace a navázala tak na její úspěšný rozvoj  v oblasti komunálních služeb a to zejména odvozu komunálního a tříděného odpadu, provozu veřejného osvětlení a údržbě a čištění komunikací.

 

 Vrátnice

Správní budova   

Firma s ročním obratem přesahujícím 61 mil. Kč   má v  současné době  75 zaměstnanců včetně 25 v rámci výkonu veřejně prospěšných prací, jejichž zázemí tvoří poměrně rozsáhlý areál, ve kterém se nachází mimo jiné dílny technické údržby, garáže a sklady. K dispozici má dostatečné množství speciálních vozidel a techniky k plnění svých každodenních povinností.

 

Firma je držitelem certifikátu systému řízení jakosti ČSN EN ISO 9001:2009, certifikátu systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005a certifikátu systému managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ČSN OHSAS 18001:2008.

 

Aktuálně

Blokové čištění 2017 - harmonogram blokového čištění v Chodově - duben, květen 2017

 

Kontejnery Chodov - zahrádky 2017 -  harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů pro zahrádkáře v Chodově v roce 2017

 

Kontejnery Chodov - 1.pololetí 2017 -  harmonogram rozmístění velkoobjemových kontejnerů v Chodově v 1.pololetí 2017

 

Napsali o nás - Odpovědná firma roku 2016 Karlovarského kraje

 

Projekt ESF - Veřejně prospěšné práce - informace o projektu realizovaném v Operačním programu Lidské zdroje a zaměstnanost, příp. v Operačním programu Zaměstnanost

 

Parkoviště v Okružní ulici - informace k provozu rezidenčního parkoviště v Okružní ulici v Chodově

 

Stanoviště nádob na tříděný odpad v Chodově - aktuální přehled stanovišť nádob na tříděný odpad v Chodově

 

 

Weblogo
TOPlist